TERAPEUTICKÁ SKUPINA


TERAPEUTICKÁ SKUPINA ZAMĚŘENÁ NA RELAXACI, PRÁCI S TĚLEM A DALŠÍ NEVERBÁLNÍ TECHNIKY

Termín: 5. 9. 2023 - 25. 6. 2024, probíhá 1x týdně, každé úterý, 17:00 - 19:30

Terapeutka:MUDr. Mira Babiaková

Koterapeutky: Mgr. Martina Klugerová a PhDr. Lucie Hanzlíková, PhD.

Zaměření:Skupinová terapie + práce s tělem, řízená nebo aktivní imaginace, práce se sny či jiné neverbální techniky


Pro zájemce o skupinu: prosíme kontaktovat MUDr. Babiakovou - mira.babiakova@volny.cz , více na www.heliocentrum.cz.

Skupina je určena především těm, kteří prochází osobnostní vztahovou nebo pracovní zátěžovou životní situací, nebo jsou vystaveni negativním účinkům dlouhodobého stresu, projevujícím se úzkostí, vnitřním napětím, nespavostí či depresivním laděním (smutek, plačtivost, oslabení vůle, nechutenství) apod.

Cílem skupiny je dosáhnout stabilizace v osobním a profesním životě, zlepšit jeho kvality, zabránit rozvoji chronifikace tělesných příznaků a tím předejít případným psychosomatickým onemocněním.

Program skupiny je zaměřen na práci s výše uvedenou symptomatikou. Zahrnuje verbální i neverbální techniky. Verbální část nabízí sdílení a podporu ve skupině, využíváme prvky dynamické a existenciální náhledové psychoterapie, krizové intervence a edukace. Tempo skupinového procesu se přizpůsobuje individuálním potřebám jednotlivých klientů.

V neverbální části se klienti seznámí se základními technikami nekontaktní práce s tělem vhodnými pro zvládání zátěžových situací, úzkostných a panických stavů, osvojí si také základy relaxace, aktivní imaginace, řízené imaginace a práce se sny.

Verbální část trvá 90 min., po krátké pauze navazuje část neverbální.

Jedná se o uzavřenou ambulantní skupinu, počet účastníků ve skupině je omezen na 9 osob. Před přijetím do skupiny absolvuje zájemce individuální vstupní pohovor s terapeutem.

Hrazeno smluvními zdravotními pojišťovnami - verbální část. Neverbální část je zpoplatněna.