Naše služby

Napoprvé je nejlepší se s námi spojit telefonicky či emailem a domluvit si datum a čas sezení. První sezení trvá cca 50 minut. Probíhá formou rozhovoru, během kterého si ujasníme, kterou z našich služeb byste rádi využili.  Na prvním setkání si vyzkoušíte, zda Vám náš způsob práce vyhovuje, sdělíte nám Vaše očekávání a na jeho konci se domluvíme, jestli budeme ve spolupráci pokračovat. Pokud ano, tak se dohodneme i na četnosti setkání. Vše se děje na základě Vašeho svobodného rozhodnutí, v bezpečném prostředí. Veškeré informace, která nám sdělíte, považujeme za důvěrné, a tak s nimi budeme zacházet. Všechny nabízené služby poskytujeme i online.

 • TERAPIE INDIVIDUÁLNÍ, PÁROVÁ, SKUPINOVÁ
 • Terapie individuální

  Pokud jste odhodláni k systematičtější práci na sobě sama nebo máte dlouhodobější obtíže, můžete se vydat cestou individuální terapie. Na této cestě společně hledáme, čím se v životě řídíte, jaké jsou Vaše skryté motivace a vodítka, co Vám brání rozvíjet možnost být sám sebou? Věnujeme se obtížným tématům jako svoboda a limity jednotlivce, umění nechat být, životní křižovatky, rozhodování, životní etapy, partnerské vztahy, spolubytí, přizpůsobivost, vina, vyrovnanost se smrtelností, ztráta smyslu, tzv. existenciální dluhy vůči sobě, ostatním atd.

  Terapie párová

  Jde o formu podpory pro páry, které chtějí čelit svým obtížím ve vztahu. Je určena všem, kteří ve vztahu zažívají neshody v komunikaci, mají pocit, že si přestali rozumět, jsou nespokojeni v prožívání svého vztahu či v sexuálním životě, řeší nevěru, mají neshody při výchově dětí a potíže v soužití s širší rodinou. Umožní bezpečně sdílet, komunikovat své potřeby a být vyslyšen. V párové terapii hledáme společně cesty ke vzájemnému porozumění, tedy lépe pochopit jeden druhého, vzájemně se vnímat a zvládat vyhrocené konflikty. Sezení jsou určena pro oba partnery dohromady, bez ohledu na věk, pohlaví, stav vztahu, ne/sezdanost, sexuální orientaci.

  Terapie skupinová

  Terapeutická skupina je malá uzavřená společnost, která v bezpečném prostředí svým členům umožňuje spontánní projev, což dovoluje, aby se členové skupiny navzájem podpořili a sdíleli v řešení svých obtíží. Skupinová terapie pomáhá zvládnout jednu z velice důležitých otázek lidského života – a sice jak být s ostatními a zároveň zůstat sám sebou. Spolubytí s druhými k lidskému pobytu ve světě nutně náleží. Celý život řešíme vztahy. Skupinové prostředí nám může pomoci si uvědomit své vztahy k druhým a k sobě samému, najít své možnosti, svobodu i limity a přijmout zodpovědnost za svůj život a jeho nároky tak, abychom zůstali sami sebou v plnohodnotných vztazích s druhými.   

 • TERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ
 • Potřebujete jednorázovou nebo krátkodobou konzultaci a přejete si získat k určité situaci odstup, chcete slyšet názor někoho nestranného a chcete zvážit různé možnosti řešení? V  této oblasti se orientujeme spíše na rozvíjení Vašich silných stránek, předností, které Vám pomáhají být úspěšnější v práci a spokojenější v osobním životě. 

  Tento typ služeb můžete využít např., když:      

  • chcete konzultovat významné rozhodnutí, které pro svou povahu vyžaduje diskrétnost (partnerské, rodinné či pracovní situace)
  • se potřebujete poradit o svém dalším studiu či zaměstnání, o změně pracovního zařazení máte potřebu se rozvíjet a chcete lépe poznat svoje silné i slabé stránky atd.
 • INDIVIDUÁLNÍ DASEINSANALYTICKÝ VÝCVIKOVÝ TERAPEUT (IVT)
 • V rámci vašeho daseinsanalytického terapeutického výcviku můžeme nabídnout individuální výcvikovou zkušenost. Individuální sebezkušenost nabízíme v pravidelných setkáních, dle podmínek PVŠPS, nejméně 100 hodin a tato setkání zahrnují osobní výpověď studenta, rozhovor, hermeneutický výklad životních událostí, osobní zkušenosti a jejího prožívání fenomenologickou metodou, dále daseinsanalytický výklad snů a práci s imaginacemi. Více informací na telefonním čísle 603 30 41 80.

 • LIFE KOUČINK
 • Osobní koučink - nebo také „life koučink – koučink pro život" je nejvíce zaměřen na sebepoznávání, posílení sebevědomí, nalezení životní rovnováhy, řešení problémů nebo potíží v osobních vztazích, nalezení životních cílů a smyslu. Koučování rozšiřuje možnosti, umocňuje citlivost vůči realitě, vede k objevování, uvědomování si a volbě. Naším úkolem je umožnit Vám nalezení vlastní, autentické cesty, odpovědi či řešení. Vycházíme přitom vždy z aktuální situace a směřujeme do budoucnosti. Jsme průvodci, účastnými partnery na Vaší cestě změny. Nečekejte tedy rady ani návody, jak žít váš vlastní život a realizovat svá přání. Očekávejte spíše podporu vaší jedinečné cesty, jak určité situace řešit a jak nalézt, co hledáte.

 • UMĚNÍ RELAXACE
 • V našem západním světě, postaveném na výkonu, je relaxace opravdovým uměním. Často pociťujeme neklid, pokud se máme zastavit a zůstat sami se sebou. Umožníme Vám právě toto důležité setkání, při kterém si uvědomíte, že Vaše mysl a tělo jedno jest. Budete jim naslouchat, otevřete se sami sobě a možná budete překvapeni, jak málo stačí k získání odpovědí na otázky, které si kladete. Relaxační umění je výborným pomocníkem různých terapeutických směrů, ale v zásadě jde o získání blahodárného uvolnění, uklidnění, zmírnění úzkosti, nejistot a obav. Je možné získat náhled nad věcí, zlepšit schopnost rozhodování, sebejistotu, chuť do práce, odolnost, lze harmonizovat vnitřní tělesné funkce, mírnit bolesti, přispět k duševnímu zrání a i k zdokonalování osobnosti. Metody, na jejichž základě pracujeme, jsou: autogenní trénink, Jacobsonova svalová relaxace (u níž se střídá napětí s uvolněním), autogenní meditace (jež jsou součástí řízené nebo neřízené imaginace), protistresová dechová cvičení a další.

 • PRÁCE SE SNY A IMAGINACEMI
 • Při terapii či koučinku využíváme i práci se sny a imaginacemi. Lze se samozřejmě také domluvit na výkladu konkrétního snu či více snů. Náš výklad je důsledně osobní, tj. respektuje jedinečnost a neopakovatelnost každého člověka a jeho snění a do porozumění snu nezavádí žádné vzorce ani modely. Snění pokládáme za svého druhu řeč. Je to zpráva o nás samých. Na snech se samočinně podepisuje to, jakým způsobem existujeme ve světě. Ve snění člověk určitým způsobem mluví sám se sebou a tato „samomluva“ nám dává příležitost, abychom věnovali pozornost některým záležitostem, které si tematicky neuvědomujeme. Výklad snu je společným dílem snícího a vykládajícího, výsledkem jejich dialogu. Úloha, nás vykladačů, spočívá v tom, že zasvěceným způsobem dotazování napomáháme zprůhlednění zdánlivě neproniknutelného a nesrozumitelného snu. Podobným způsobem pracujeme s imaginacemi, které jsou přítomny hned „tady a teď“. Imaginující nechává přijít k sobě obrazy a tak ho jeho Bytí může oslovit jiným způsobem a otevřít nové možnosti sebepřijetí, sebeporozumění a naladit se na nové způsoby zacházení se sebou samým.