Náš příběh

A teď něco málo o těch, které pro Vás centrum otevřely, budou Vás provázet a poskytnou Vám možnost klidného rozjímání. Naše cesta k psychoterapii nebyla přímočará, obě jsme si prošly různými profesními oblastmi, které však měly společného jmenovatele - a tím byla práce s lidmi. To nás přivedlo k přemýšlení nad lidskými vztahy, nad jejich podobami a autentičností. Povšimly jsme si i určité vyprázdněnosti ve společnosti, což přispělo k tomu, že jsme se sešly na Pražské psychoterapeutické fakultě. Tam  a na půdě Pražské vysoké školy psychosociálních studií jsme začaly prohlubovat naše znalosti psychologie, filozofie a obě jsme vstoupily do 5letého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku v daseinsanalytickém směru. 

Co je to výcvik a jak vypadá?  Je to skupinová příprava psychoterapeutů, při které se spolu s ostatními ocitnou v roli klientů, což jim umožní pocítit na vlastní kůži, co obnáší skupinová terapie. Poznají své silné a slabé stránky, duše svých bližních, mají možnost vyzkoušet si terapeutické postupy, zažít zázrak pospolitosti a pocítit léčivou sílu terapeutické skupiny. To vše pak zúročí v práci se svými klienty. 

Společně jsme také absolvovaly 2-letý daseinsanalytický výklad snů, který nás velmi ovlivnil a při naší práci ho hojně využíváme. Dalším milníkem v našem vzdělání je 2-letý výcvik v aktivních imaginacích a výcvik v relaxačních technikách - kompletní průvodce relaxačními technikami v rozsahu 160 hodin. Dále bychom rády zmínily "Lege Artis" postupy v komunitní a skupinové psychoterapii a řadu dalších seminářů týkající se psychoterapeutické praxe. Máme za sebou také dlouhodobou stáž v pacientské docházkové skupině na Psychoterapeutické a psychosomatické klinice Eset. Jsme členkami České daseinsanalytické společnosti a redakčního týmu časopisu Existenciály. Pracujeme pod supervizí PhDr. Jana Jakuba Zlámaného, Ph.D.

Rozhodly jsme se, že se představíme vzájemně.

LUCIE HANZLÍKOVÁ

Dovolte mi tedy, abych Vám představila moji kolegyni a přítelkyni LUCII HANZLÍKOVOU. Lucie má a měla velmi široký pracovní záběr a mnoho zájmů. Vystudovala antropologii, zpívala v kapele, naučila se anglicky a španělsky, psala scénáře, učila cizince češtinu, pracovala v různých médiích, hodně cestovala, aby nakonec zakotvila u psychoterapie.  Lucie má krásný, melodický hlas, který zvláště oceníte, pokud u nás vyzkoušíte umění relaxace. Dokáže Vás rychle přenést do krajiny blahodárného uvolnění, kde budete moci v klidu a s nadhledem prozkoumat svoji životní cestu. Její odborná připravenost spojená s životní zkušeností a hlubokým porozuměním lidství jsou předpokladem, že Vás provede a podpoří při obtížně zvladatelných životních událostech, jako například rozchod s partnerem, smrt dítěte, blízkého člověka nebo ztráta zaměstnání. Další oblastí je zvládání krizových situací, rodičovských starostí, sebepoznání a jeho prohlubování, posilování sebedůvěry, sebeúcty a rovněž rozvíjení dovedností orientace a porozumění sebe sama. Cílem je, abyste mohli vnímat svůj životní osud bez předsudků, mohli za něj převzít vlastní odpovědnost a dali více prostoru svobodě, která Vám byla dána. To vše se děje v uvolněné, poklidné a svobodné atmosféře.

MARTINA KLUGEROVÁ

A teď se hlásím o slovo já, Lucie a pokusím se vystihnout mou kolegyni a dobrou přítelkyni MARTINU KLUGEROVOU. I Martinina cesta k psychoterapii, ač je odbornicí na cestování, byla klikatá a plná zastávek. Cesta k sobě, k vlastním kořenům vedla přes studium cestovního ruchu ve Francii a založení eventové agentury, k pomoci druhým a pochopení mezilidských vztahů. Martina je milovnicí všeho francouzského, vášnivou čtenářkou knih, má ráda film a divadlo. Klidnou mysl si udržuje poslechem hudby, běháním a cvičením jógy. Podpoří Vás v řešení obtížných situací, např. při partnerské krizi či ztrátě životního smyslu a jeho znovunalezení. Může Vás provázet v nemoci Vaší či Vašich blízkých a společně s ní můžete nahlédnout nepříjemné situace ve vztazích, které Vám komplikují život, opakují se a podobají se jako vejce vejci. Další oblastí, kterou lze otevřít je hledání odpovědí na otázky, jak se vyrovnat se svými nároky a s nároky ostatních, jak být sám sebou a neztratit druhé, kterak nalézat vlastní zdroje, jak pracovat se stresem a co dělat, abyste se úspěšně vyhnuli syndromu vyhoření a byli spokojenější, jak na vztahy s Vašimi blízkými a co s problémy v pracovní sféře. Takové hledání probíhá při vzájemném rozhovoru, kdy jsou oba aktéři plně přítomni a může Vám přinést nadhled a tím i lepší orientaci v životě a vlastních pocitech. Právě tato vzájemnost a plná přítomnost otevírá porozumění souvislostem obtíží, umožňuje následnou práci na jejich odstranění, jež vede k rozvíjení možnosti být sám sebou, uskutečňování vlastní existence a tím i zkvalitnění Vašeho života.