Daseinsanalýza

Na závěr bychom chtěli představit směr, nebo spíše cestu, v jejímž duchu veškeré nabízené služby vedeme. Jedná se o daseinsanalýzu. Daseinsanalýza je filozoficky prohloubená terapie, která vznikla z přirozeně lidského pohledu na člověka. Zaručuje důsledně individuální přístup ke každému člověku a respektuje jeho jedinečnou hodnotu. Otevírá témata svobody, odpovědnosti, osamělosti i smrtelnosti člověka. Její název možná zní neprůhledně a přitom opak je pravdou. Je to jeden z mála směrů, který nechává veškeré konstrukty a techniky stranou a jde mu o opravdové setkání s člověkem. Vychází z předpokladu, že terapie je situace, kdy se terapeut a klient setkávají jako rovnocenní partneři. Terapeut v daseinsanalýze není vševědoucím odborníkem, ale profesionálním průvodcem krajinou života, který vytváří bezpečné prostředí k tomu, aby klient mohl být sám sebou a nacházel svou individuální životní cestu.